Firma TDM ARRTRANS S.A. powstała w lipcu 1996.

siedziba

W latach 1996-2004 podstawowym profilem funkcjonowania Spółki było organizowanie przetargów na sprzedaż płodów rolnych na zlecenie Agencji Rynku Rolnego, a następnie Agencji Rezerw Materiałowych.

 

Od 2004 r. głównym celem działalności TDM ARRTRANS S.A. jest obrót artykułami rolno-spożywczymi w kraju i za granicą takimi jak: zboża i ich przetwory, komponenty paszowe, artykuły żywnościowe świeże i mrożone, komponenty do produkcji biopaliw.

 

Spółka zajmuje się również organizacją przetargów na własnej internetowej platformie przetargowej „EPHAR". Platforma ta umożliwia sprzedaż różnego rodzaju towarów i jest ogólnie dostępna.

 

Ponadto Firma bierze udział w przetargach unijnych na dostawy żywności dla najuboższej ludności UE i jest organizatorem dostaw artykułów przetworzonych do organizacji charytatywnych.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!